Privacyverklaring

Praatje van Kaatje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praatje van Kaatje verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik kan verwerken zijn: voor- en achternaam, e-mailadres en adresgegevens. Als we een samenwerking aangaan zal er gevraagd worden naar de adresgegevens. Deze dienen volgens de Belastingdienst te worden vermeld op de factuur. Deze gegevens zullen worden bewaard in de mailbox van info@praatjevankaatje.nl en digitaal zolang nodig volgens de Belastingdienst.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

Praatje van Kaatje verwerkt persoonsgegevens met als doel:

  • Het verzenden van een e-mail bij een nieuwe blogpost
  • De mogelijkheid om te bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het versturen van een factuur


Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Praatje van Kaatje bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: naam en e-mailadres zolang als je bent ingeschreven voor de maillijst. Deze gegevens worden via WordPress opgeslagen op de website. Wat betreft de dienstverlening: naam, e-mailadres en adresgegevens worden bewaard zolang we deze gezamenlijk uitvoeren en maximaal 7 jaar om aan de wettelijke verplichting te voldoen. E-mails zullen maximaal 3 jaar bewaard worden en daarna verwijderd uit mijn mailbox.

Het delen van persoonsgegevens met anderen

Praatje van Kaatje verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan anderen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies of vergelijkbare technieken

Praatje van Kaatje maakt alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (Google Analytics).

  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Bij tracking via Google Analytics is het IP-adres geanomiseerd
  • Gegevens worden nooit gedeeld met Google

Wat jouw rechten zijn

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens bij Praatje van Kaatje in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dien hiervoor een verzoek in en ik maak het in orde.


De beveiliging van persoonsgegevens

Praatje van Kaatje neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens heel serieus en belooft passende maatregelen als er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging. Heb jij het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact met mij op.